Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1065/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2022.

Theo đó, thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để giao dịch và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Văn phòng điều phối Chương trình) thực hiện chức năng giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) và trực tiếp giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh điều phối các hoạt động trong việc quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Chánh Văn phòng điều phối Chương trình do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiêm nhiệm, 01 Phó Chánh Văn phòng do Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia) kiêm nhiệm, các thành viên là công chức kiêm nhiệm thuộc các sở, ngành liên quan.

UBND tỉnh Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định danh sách thành viên Văn phòng điều phối Chương trình; giao Chánh Văn phòng điều phối Chương trình ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

         Chi tiết Quyết định số 1065/QĐ-UBND xem File đính kèm.

 

                                                                                             

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 259.493
   Online: 20