Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những nội dung quan trọng của công tác Công an, trong 6 tháng đầu năm 2022 Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PBGDPL. Chỉ đạo tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, PBGDPL; nội dung tuyên truyền, phổ biến bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền địa phương, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác PBGDPL. Gắn công tác tuyên truyền, PBGDPL với xây dựng, thực hiện hiệu quả các cơ chế theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo phương châm hành động của Công an tỉnh năm 2022 là:“Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Đại tá Hà Trọng Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấncác Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

         Đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL trong nội bộ lực lượng, trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh đã tổ chức 13 Hội thảo, Hội nghị về công tác xây dựng, triển khai, tuyên truyền pháp luật; phối hợp tổ chức 08 Hội thảo, Hội nghị trực tuyến do Bộ Công an, Tỉnh ủy tổ chức  cho gần 1.600 lượt lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tham dự; tổ chức 06 lớp tập huấn tuyên truyền, PBGDPL cho 657 lượt cán bộ, chiến sỹ; cử gần 100 lượt lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thảo, Hội nghị, tập huấn do Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức. Phát động cán bộ, chiến sĩ tham gia 06 cuộc thi tìm hiểu pháp luật , thu hút trên 4.200 lượt người dự thi. Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ cơ bản nắm rõ được các quy định của các luật mới ban hành và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL.

            Ngoài công tác tuyên truyền, PBGDPL trong nội bộ lực lượng, Công an tỉnh luôn quan tâm, chú trong đến công tác tuyên truyền, PBGDPL cho quần chúng Nhân dân. Đặc biệt là các lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống hằng ngày của Nhân dân như pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quản lý cư trú, công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở...Trong công tác tuyên truyền pháp luật về PCCC&CNCH: Tổ chức tuyên truyền trực tiếp pháp luật và các kiến thức về an toàn PCCC&CNCH cho 6.525 lượt người; tuyên truyền hướng dẫn thực hiện trách nhiệm người đứng đầu cơ sở các kỹ năng PCCC&CNCH; phối hợp phát 3.865 tờ rơi tuyên truyền an toàn về PCCC&CNCH tại các cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình; hướng dẫn 108/108 Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC&CNCH đến Nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: Loa phát thanh của xã 02 lượt định kỳ vào 02 khung giờ buổi sáng và tối; phát 10.289 tờ rơi tuyên truyền trên địa bàn các xã, thị trấn; dán 218 khuyến cáo tại bảng tin của thôn, tổ dân phố; treo 20 băng rôn tại trung tâm xã, nhà văn hóa thôn; đăng 81 tin bài trên mạng xã hội... Trong công tác tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông: Đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp 13 buổi với gần 1.619 lượt người tham gia; tổ chức tuyên truyền lưu động 84 buổi bằng xe loa tại các điểm họp chợ, khu vực đông dân cư phức tạp về trật tự an toàn giao thông dọc tuyến đường Quốc lộ, địa bàn phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông.  Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tăng cường xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm huy động đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thông qua các buổi phát động đã thực hiện lồng ghép PBGDPL về xuất nhập cảnh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, PCCC, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, luật cư trú, cấp căn cước công dân, Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) của Chính phủ… Trong 6 tháng đã tổ chức phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được 505 lượt tại các thôn, bản, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học với trên 25.098 lượt người tham gia, qua đó quần chúng Nhân dân đã cung cấp được 295 tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở;

                                                                Tập huấn kiến thức và pháp luật về PCCC cho người dân

          Bên cạnh công tác tuyên truyền pháp luật trực tiếp đến người dân, Công an tỉnh còn chú trọng tổ chức tuyên truyền, PBGDPL qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội nhưhướng dẫn cài đặt App “Báo cháy 114” trên điện thoại thông minh tại các cơ sở với 1.702 người tham gia; gửi 106 lượt tin nhắn tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH trên các nhóm Zalo đã lập; đăng tải, chia sẻ 81 tin bài trên các mạng xã hội; đăng tải 31 tin, bài, phóng sự về công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phổ biến, tuyên truyền và thực thi pháp luật của lực lượng Công an tỉnh trên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương… Ngoài ra Công an tỉnh còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù như: Tổ chức cho các đội phạm nhân duy trì sinh hoạt học tập hằng tuần, hằng tháng, quý; tổ chức 36 buổi giáo dục chung, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho 576 lượt phạm nhân; tư vấn pháp luật, định hướng nghề cho 26 lượt phạm nhân.

          Với sự chủ động, tích cực trong thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL của lực lượng Công an tỉnh đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự (trong sáu tháng đầu năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội giảm 16,7%; tai nạn giao thông giảm 03 vụ so với cùng kỳ), phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; bảo đảm cho mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được phổ biến đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 214.470
   Online: 16