Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 24/6/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn (Hội nghị được tổ chức trong thời gian ½ ngày). Đồng chí Hoàng Văn Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND xã tham dự hội nghị; đại diện Phòng Tư pháp huyện Ba Bể và gần 50 đại biểu là Nhân dân trên địa bàn xã Đồng Phúc.

Tại Hội nghị báo cáo viên của Sở Tư pháp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn, quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề về khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, với 3 chuyên đề: (1) Một số nội dung cần biết về chuyển mục đích sử dụng rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; khiếu nại, tố cáo; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; (2) Một số nội dung cần biết về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai; khiếu nại, tố cáo; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; (3) Một số nội dung cần biết về Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.

Quang cảnh Hội nghị phổ biến tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể

Hội nghị được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 66/KH-STP ngày 08/04/2022 của Sở Tư pháp về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Hội nghị được tổ chức góp phần đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và phòng ngừa vi phạm pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 324.873
   Online: 9