Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh trên cả 2 phương diện đó là: Tăng tỷ lệ cung cấp DVCTT và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực tế phát sinh. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, xây dựng chính quyền số và xã hội số ngày càng toàn diện. Ngày 12/7/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 439/KH-UBND về nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Tại Kế hoạch UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về cung cấp, sử dụng DVCTT năm 2022 (Phụ lục I kèm theo Kế hoạch); đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh (Phụ lục II kèm theo Kế hoạch).

Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp phương án tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công theo hướng tận dụng tối đa dữ liệu số đã có trong các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính./.

(Chi tiết Kế hoạch số 439/KH-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh xem tại đây)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 554.963
   Online: 22