Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 11/7/2022, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 2538/BCĐ về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bắc Kạn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố như sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng, trọng tâm là các kế hoạch của UBND tỉnh: Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 10/01/2022 về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 27/4/2021 về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 gắn với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và Kế hoạch số 54/KH-BCĐ138 ngày 25/02/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về công tác phòng, chống mua bán người năm 2022.

          2. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và phòng ngừa xã hội đối với tội phạm mua bán người trọng tâm là:

2.1. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người phù hợp với đặc điểm, tình hình, phong tục tập quán của từng địa phương; tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; kết quả công tác phòng, chống mua bán người của lực lượng chức năng; tuyên truyền cách thức nhận biết, biện pháp phòng ngừa nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và tích cực tham gia của mọi người dân vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật và phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; xây dựng các tư liệu, tài liệu, video clip, truyền tải thông điệp phòng, chống mua bán người trên các trang thông tin; chỉ đạo các nhà mạng viễn thông gửi tin nhắn tuyên truyền thông tin phòng, chống mua bán người trên hệ thống điện thoại di động; tăng cường ứng dụng các trang mạng xã hội có nhiều người sử dụng và theo dõi để tuyên truyền, đưa nội dung thông tin ngày 30/7 hằng năm là “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

2.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người trong các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật bằng hình thức phù hợp; phát huy hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở trong tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, gắn với phong trào xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa.

2.4. Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng, chống mua bán người trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào các chương trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại khóa của các cấp học, ngành học nhất là ở các trường dân tộc nội trú, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2.5. Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn đa dạng hóa các hình thức truyền thông về phòng, chống mua bán người, tăng cường phát sóng vào các khung giờ có nhiều người theo dõi; phát sóng, đăng tải các phim phóng sự, tin bài về chủ đề phòng, chống mua bán người, đưa tin về Lễ Mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022 do Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

2.6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác theo chức năng, lĩnh vực, địa bàn phụ trách chỉ đạo tăng cường thực hiện các hình thức, biện pháp tuyên truyền phòng, chống mua bán người hiệu quả.

3. Lực lượng Công an, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội:

3.1. Tập trung triển khai các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ và phòng xã hội, nhất là ở các tuyến, địa bàn trọng điểm; phát huy vai trò các tổ chức chính trị xã hội ở địa bàn cơ sở; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người, gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

3.2. Chủ động nắm tình hình, xác định đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người, đối tượng nổi lên, chủ mưu, cầm đầu đường dây tội phạm, đối tượng có tiền án, tiền sự về tội danh mua bán người để chủ động phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả; tăng cường nắm tình hình tại các khu vực giáp ranh các tỉnh có biên giới, vùng sâu, vùng xa, các tuyến, địa bàn dễ phát sinh tội phạm mua bán người.

3.3. Thường xuyên rà soát, kiểm tra hành chính đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (như các quán karaoke, massage...), địa bàn giáp ranh nơi tội phạm thường lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội để chủ động phát hiện, phòng ngừa tội phạm mua bán người.

Tiếp nhận kịp thời tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm mua bán người và khẩn trương triển khai công tác xác minh, điều tra, truy tìm, bảo vệ nạn nhân. Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, đưa ra xét xử điểm các vụ án (nếu có) nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm về mua bán người.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ ban đầu nạn nhân bị mua bán (nếu có) theo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm, thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ bí mật thông tin, an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ theo quy định của pháp luật, trọng tâm là:

4.1. Tiếp tục tuyên truyền hoạt động của Tổng đài quốc gia 111 (Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em), duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận tin báo tội phạm để tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

4.2. Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan chức năng kịp thời trợ giúp pháp lý cho nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người và Luật Trợ giúp pháp lý.

4.3. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh tăng cường tiếp nhận tư vấn, tham vấn phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán thông qua đường dây nóng, Nhà bình yên, Văn phòng hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.044
   Online: 33