Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; ngày 14/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 443/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi là Cuộc thi).

Theo đó, Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới, đa dạng hóa hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cuộc thi cũng là một trong những hoạt động thiết thực của tỉnh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022.

Đối tượng thi: Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi).

Nội dung thi: Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; pháp luật về phòng, chống ma túy.

Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn.

Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi.

Thời gian thi: Từ 15/9 đến 15/10/2022.

Giải thưởng:

- Giải thưởng Cuộc thi, gồm: Giải tập thể và giải cá nhân.

Đối với giải thưởng tập thể: Đảm bảo cơ cấu giải toàn diện, có giải cho các cơ quan cấp tỉnh (được phân chia thành khối chính quyền, đoàn thể, tổ chức kinh tế), có giải cho cấp huyện, cấp xã để khuyến khích kịp thời các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

- Số lượng giải thưởng, giá trị giải thưởng đối với tập thể, cá nhân và các vấn đề liên quan được quy định cụ thể tại Thể lệ Cuộc thi.

Nội dung Kế hoạch đã xác định cụ thể trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, trong đó Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Để tạo hiệu ứng lan tỏa sâu, rộng trong xã hội về Cuộc thi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn dành thời lượng đăng tải, phát sóng các tin, bài, phóng sự, các hoạt động hưởng ứng tham gia Cuộc thi của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tham gia Cuộc thi.

Chi tiết Kế hoạch  443/KH-UBND xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.723
   Online: 30