Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND xã Mỹ Thanh tổ chức Hội nghị tuyên truyền nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Sở Tư pháp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn, quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề về khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, với 3 chuyên đề: (1) Một số nội dung cần biết về chuyển mục đích sử dụng rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; khiếu nại, tố cáo; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; (2) Một số nội dung cần biết về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai; khiếu nại, tố cáo; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; (3) Một số nội dung cần biết về Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình. Trên cơ sở cung cấp thông tin pháp luật, đại biểu dự Hội nghị đã đề nghị báo cáo viên trao đổi, chỉ dẫn căn cứ pháp luật liên quan đến các vấn đề như: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sử dụng đất lâm nghiệp; xử lý tài sản trên đất là rừng trồng....

Quang cảnh Hội nghị phổ biến tại xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông

Nhân dân trên địa bàn xã Mỹ Thanh trao đổi tại Hội nghị

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Mỹ Thanh là một trong những nội dung của Kế hoạch số 66/KH-STP ngày 08/04/2022 của Sở Tư pháp về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của Nhân dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 259.544
   Online: 51