Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 22/7, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hà Thị Đào, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp - chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị gồm có các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện và các tổ chức bổ trợ tư pháp.

          Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai nhiệm vụ được thực hiện thống nhất, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn ở cơ sở, phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Ngành Tư pháp đã tiếp tục thể hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu về mặt thể chế cho Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, chất lượng công tác thẩm định văn bản ngày càng được nâng cao, chú trọng vào tính khả thi, hợp lý của văn bản; công tác kiểm tra, rà soát văn bản được tiến hành thường xuyên, qua đó loại bỏ hoặc kiến nghị loại bỏ những văn bản pháp luật đã hết hiệu lực, văn bản trái quy định, góp phần tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

  Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các huyện, thành phố thực hiện được 562 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp với hơn 52.993 lượt người tham dự; tổ chức 03 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 494 lượt người tham dự; phát hành 822 tài liệu PBGDPL; cấp xã tổ chức được 883 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp với 34.554 lượt người tham dự; tiếp nhận và hòa giải 342 vụ việc. Công tác theo dõi thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính được chủ động tham mưu, triển khai thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là các lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2022.

          Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp tiếp tục chuyển biến, đáp ứng kịp thời nhu cầu của tổ chức và công dân, như: đã cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho 1.477 trường hợp; thực hiện đấu giá thành 40 hợp đồng, phụ lục hợp đồng (tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 28.097.653.103đ, tổng giá tài sản đã bán: 29.773.980.000đ); tiếp nhận và thực hiện 300 vụ việc/300 lượt người có đơn yêu cầu TGPL.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp của ngành còn tồn tại một số hạn chế như: việc rà soát văn bản QPPL tại một số đơn vị chưa được chú trọng, nội dung rà soát chưa toàn diện; công tác PBGDPL chưa có nhiều đổi mới, đa dạng về hình thức PBGDPL; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL chưa hiệu quả, tỷ lệ hòa giải thành của nhiều đơn vị còn chưa cao; việc thực hiện các nghiệp vụ về công tác chứng thực, hộ tịch tại một số đơn vị còn nhiều sai sót, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ, chưa khoa học...

          

          Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để lãnh đạo các Phòng Tư pháp, Đoàn Luật sư, tổ chức giám định tư pháp công lập trao đổi kinh nghiệm, phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp tại cơ sở, như: cải cách hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thông qua việc thực hiện số hoá hộ tịch, chứng thực điện tử; việc đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác PBGDPL, việc nâng cao chất lượng hoà giải ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; việc đa dạng hoá các hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng cộng nghệ thông tin và định hướng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật …. Trên cơ sở đó, đại diện các phòng, đơn vị thuộc sở đã có giải đáp, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giúp các đơn vị thực hiện tốt hơn nữa công tác tư pháp trong thời gian tới.

          Kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Thị Đào đã ghi nhận, biểu dương những thành tích ngành Tư pháp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Để khắc phục những hạn chế đã chỉ ra và thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch đầu năm; tích cực, chủ động trong tham mưu, chỉ đạo, phối hợp để kịp thời thực hiện tốt công tác tư pháp tại địa phương, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

          Nhân dịp này, Sở Tư pháp đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 324.916
   Online: 6