Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục và lộ trình huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025 tại Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, UBND tỉnh giao Ủy ban nhân dân các huyện Chợ Đồn, Bạch Thông chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, tập trung thực hiện để huyện đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các nội dung không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết Quyết định số 1414/QĐ-UBND xem File đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.108
   Online: 27