Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 19 tháng 7 năm 2022, tại kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X đã ban hành Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2022. Riêng các nội dung liên quan đến phí thăm quan danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, động Hua Mạ, động Thẩm Phầy quy định tại Nghị quyết này thì có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Thứ nhất, quy định về các loại phí, gồm: Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (Điều 1); Phí thăm quan danh lam thắng cảnh (Điều 2); Phí thăm quan di tích lịch sử (Điều 3); Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp (Điều 4); Phí thư viện (Điều 5); Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 6); Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (Điều 7); Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Điều 8); Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt (Điều 9); Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (Điều 10); Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai (Điều 11); Phí cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Điều 12);  Phí đăng ký biện pháp bảo đảm (Điều 13).

Thứ hai, quy định về các loại lệ phí, gồm: Lệ phí đăng ký cư trú (Điều 15); Lệ phí hộ tịch (Điều 16); Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Điều 17); Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất (Điều 18); Lệ phí cấp giấy phép xây dựng (Điều 19); Lệ phí đăng ký kinh doanh (Điều 20).

(Xem chi tiết Nghị quyết tại đây)./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.015
   Online: 33