Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Trên cơ sở Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 23/04/2022 của UBND huyện Bạch Thông về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”. Ngày 11/8/2022, UBND xã Dương Phong phối hợp với Phòng Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở và triển khai công tác trợ giúp pháp lý cho các thành viên tổ hòa giải 09 thôn của xã Dương Phong. Đồng chí Ma Văn Thời, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Bế Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã - dự và chỉ đạo Hội nghị; tham dự Hội nghị, có lãnh đạo Phòng Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước đồng thời là báo cáo viên của Hội nghị và các ban, ngành, đoàn thể, công chức chuyên môn của xã Dương Phong.

Tại Hội nghị, các đại biểu được trao đổi 02 chuyên đề về: Kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở và một số quy định của pháp luật về công tác trợ giúp pháp lý.

Quang cảnh Hội nghị tại xã Dương Phong

Bà Hoàng Thị Thu Hà, Viên chức - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh

Bắc Kạn trao đổi chuyên đề pháp luật về trợ giúp pháp lý

Thông qua Hội nghị góp phần trang bị thêm kiến thức, nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các thành viên tham gia công tác hòa giải ở cơ sở trong việc tiếp cận, giải quyết các vụ, việc mâu thuẫn ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở và kiến thức pháp luật về công tác trợ giúp pháp lý./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 323.600
Online: 21