Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Để tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND huyện Ba Bể về ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Ngày 16/8/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã ban hành Văn bản số 2897/HĐPH-TP để chỉ đạo các

Thứ nhất, về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL): Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong những tháng cuối năm 2022 để nâng cao hơn nữa chất lượng cũng như số lượng các buổi tuyên truyền PBGDPL; nội dung PBGDPL chú trọng tập trung vào các quy định của pháp luật về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp; đất đai; trật tự, an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính; các Luật, văn bản pháp luật mới thông qua năm 2022; chú trọng thực hiện PBGDPL tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phòng, chống dịch bệnh và tiêm vắc xin covid-19; hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển đổi số; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…

Thứ hai, về công tác Hòa giải ở cơ sở: UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ để nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở phù hợp với thực tiễn tại địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là người dân ở cơ sở về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này; tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở và hòa giải viên trong việc tổ chức hòa giải và theo dõi việc thực hiện kết quả hòa giải thành; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đầy đủ các vụ việc hòa giải thành ở các thôn, bản để nâng cao chất lượng cũng như tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 512.423
   Online: 12