Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 15/8/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” (gọi tắt là Cuộc thi) tổ chức họp để triển khai các nội dung về Cuộc thi. Chủ trì cuộc họp: Ông Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi.

Để việc triển khai Cuộc thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia, Ban Tổ chức đã dự thảo Thể lệ cuộc thi, bộ câu hỏi trắc nghiệm, nội dung tuyên truyền liên quan đến Cuộc thi, dự kiến thời gian phát động cuộc thi trong toàn tỉnh. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức đã thảo luận về nội dung Thể lệ, Công văn phát động Cuộc thi, thời gian thi, cơ cấu giải thưởng, độ tuổi tham gia, nội dung câu hỏi thi trắc nghiệm.

Nội dung Cuộc thi tìm hiểu các quy định của pháp luật về: Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống ma túy. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ https://pbgdpl.backan.gov.vn.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi). Thời gian diễn ra Cuộc thi từ 15/9 đến 15/10/2022. Dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 11/2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch 

   Hội đồng PHPBGDPL - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu, chỉ đạo tại cuộc họp

      Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi thống nhất thời gian phát động cuộc thi; đề nghị Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Cuộc thi tham mưu các giải pháp, cách thức nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi bằng hình thức như: Pano, loa truyền thanh cơ sở, Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo, đài phát thanh truyền hình.

      Việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến là một trong những hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của tỉnh Bắc Kạn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 351.400
   Online: 15