Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Tư pháp đã chủ trì xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (viết tắt là Quy chế phối hợp); tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức, cá nhân chịu sự tác động trực tiếp của văn bản theo quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo dự thảo Quy chế phối hợp, gồm 7 nội dung: Tổ chức triển khai; xây dựng, hoàn thiện pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính; Phối hợp tham gia ý kiến đối với vụ việc vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức; Thống kê về xử lý vi phạm hành chính; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Các nội dung phối hợp khác trong quá trình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

 
 

 

Tổ soạn thảo Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (họp ngày 23/8/2022)

Việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế phối hợp nhằm đảm bảo toàn diện, gắn với trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.686
   Online: 40