Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 (Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN), trong thời gian qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

Thứ nhất, công tác triển khai thực hiện: Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN, ngày 13/3/2018 Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số 154/CTPH-STP-HLHPN về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 (viết tắt là Chương trình phối hợp số 154/CTPH-STP-HLHPN); đồng thời, chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Hội LHPN cùng cấp phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

Hằng năm, Sở Tư pháp luôn xác định, tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai trong các Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp. Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.

Thứ hai, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Trong 05 năm qua, Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội LHPN trong tỉnh tổ chức BGDPL được 1.864 cuộc có 129.256 lượt hội viên, phụ nữ tham gia; Hội LHPN huyện Ngân Sơn tổ chức giao lưu cụm 3 xã Cốc Đán, Thượng Ân, Bằng Vân về tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình... có 04 đội với 20 thành viên tham gia; Hội LHPN huyện Chợ Đồn có 19/20 xã tổ chức giao lưu, hái hoa dân chủ với các nội dung tìm hiểu về Luật phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em, Luật bình đẳng giới... có 532 học sinh và 485 hội viên phụ nữ tham gia. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức khảo sát 45 đại biểu thu thập thông tin, đánh giá nhu cầu để xây dựng nội dung tập huấn; đã xây dựng và tổ chức ra mắt mạng lưới tiếp nhận, xử lý thông tin và vụ việc mô hình “Lên tiếng, bảo vệ phụ nữ và trẻ em” tại xã Thanh Vận (Chợ Mới) với sự tham gia của 10 thành viên gồm lãnh đạo UBND xã, Công an xã, Hội LHPN xã và 07 Trưởng thôn (là đơn vị trong 3 năm gần đây liên tiếp xảy ra 03 vụ việc nghiêm trọng chồng sát hại vợ tử vong, 01 em bé bị tử vong, 01 vụ bố chồng bắn chết con dâu). Đồng thời, tổ chức 01 lớp tập huấn về các nội dung quy trình lên tiếng bảo vệ phụ nữ, trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực giới; phòng chống mua bán người; an toàn cho phụ nữ trẻ em; bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng; an toàn giao thông có 42 đại biểu là thành viên mạng lưới, cán bộ văn hóa xã, phó bí thư đoàn xã, bí thư chi bộ, công an viên, chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên phụ nữ tham gia. Tổ chức tìm hiểu kiến thức pháp luật phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới tại thôn Quan Làng nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với trên 70 đại biểu và nhân dân tham gia. Tổ chức thi tìm hiểu Luật Trẻ em tại 7/7 thôn với 140 trẻ em và 210 hội viên phụ nữ và người dân tham gia.

Hằng năm, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật” tại đơn vị, địa phương mình bằng các hình thức đa dạng, phong phú với nhiều hoạt động hưởng ứng đã làm nổi bật được mục đích, ý nghĩa của ngày quan trọng này (UBND tỉnh tổ chức buổi 05 buổi Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với việc tổng kết 04 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến thu hút 21.633 lượt người tham gia: năm 2018 với 3.850 người tham gia; năm 2019 với 6.826 người tham gia; năm 2020 với 9.411 người tham gia; năm 2021 với 10.432 người tham gia) trong đó có đại biểu là nữ. Ngày Pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng về vai trò của luật pháp trong đời sống xã hội và mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền. 

Đồng thời, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm TGPLNN phối hợp với Hội LHPN cấp xã tổ chức Hội nghị truyền thông về TGPL cho 2.331 lượt người tham dự, cấp phát hơn 5.000 tờ gấp pháp luật về TGPL. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN cấp cơ sở thành lập và duy trì hoạt động 282 “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng; 256 câu lạc bộ với 8.886 thành viên (Câu lạc bộ “Phụ nữ và pháp luật”, “Pháp luật và đời sống”, “Sinh kế và quyền phụ nữ”, “Phòng chống Bạo lực gia đình”, “Người phụ nữ mới”, “Cha mẹ yêu con”... đã có những hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình như tư vấn, can thiệp kịp thời khi có bạo lực gia đình xảy ra, lên tiếng bảo vệ…) Qua đó góp phần thực hiện công tác hòa giải và bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em.

Thứ ba,  công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý : Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà Nước tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận và thực hiện 1.466 vụ việc/ 1.466 lượt người có đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, trong đó phụ nữ được trợ giúp pháp lý là 442 lượt người; tổ chức tập huấn Luật Trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ, người làm công tác dân tộc, lao động, thương binh và xã hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các huyện, thành phố cấp phát 117 quyển tài liệu tập huấn pháp luật về trợ giúp pháp lý cho cán bộ Hội phụ nữ; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã tổ chức truyền thông về Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ tại 64 điểm/61 xã cho 1.880 người tham dự, cấp phát 3.539 tờ gấp về trợ giúp pháp lý; tổ chức biên soạn, in 24.000 tờ gấp về trợ giúp pháp lý cung cấp cho các hộp tin tại các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thanh tra, UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã, đồng thời cấp phát cho người dân nói chung và cho đối tượng là phụ nữ nói riêng tiếp cận gần hơn với pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh tiếp tục duy trì Đường dây nóng và Góc tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ quan Hội (trong 5 năm đã tư vấn được 97 trường hợp phụ nữ bị bạo lực, mâu thuẫn gia đình... thông qua các hình thức chia sẻ, tư vấn lựa chọn giải pháp an toàn, phù hợp cho các nạn nhân ổn định đời sống); Hội LHPN các cấp tư vấn pháp luật qua văn bản, điện thoại, tiếp công dân được 106 cuộc; giải quyết đơn thư 74; phối hợp thực hiện TGPL lưu động cho phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng có điều KT-XH đặc biệt khó khăn được 124 cuộc.

Thứ tư, công tác hòa giải ở cơ sở: Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội LHPN tổ chức 10 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hơn hơn 9.000 hòa giải viên ở cơ sở. Các hòa giải viên nữ đã tham gia hòa giải 1.039 vụ việc, hòa giải thành 879 vụ việc (chủ yếu giải quyết mâu thuẫn dân sự có liên quan đến hôn nhân gia đình, xích mích gia đình, bạo lực gia đình, tranh chấp đất đai, môi trường, mâu thuẫn láng giềng, trật tự công cộng). Qua đó góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nhân dân, góp phần ổn định trật tự, an ninh xã hội trên địa bàn.

Thứ năm, công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật: Sở tư pháp tỉnh cùng với Hội LHPN tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo yếu tố Bình đẳng giới và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, đặc biệt là các đối tượng phụ nữ yếu thế trong xây dựng các văn bản như: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), Luật Viên chức (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội hàng năm, các đề án, dự án, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp (đã tổ chức được 198 cuộc, có 11.012 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đóng góp ý kiến).

Nhìn chung, trong 5 năm qua ngành Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình một cách tích cực; phụ nữ được tiếp cận với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thường xuyên hơn; nhận thức pháp luật cũng như vị thế, vai trò của phụ nữ được nâng lên; công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ ngày càng hiệu quả.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.683
   Online: 42