Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Kế hoạch số 551/KH-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (9/11), với mục đích thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và pháp luật Nhà nước vào cuộc sống; tạo đồng thuận, niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-LĐLĐ ngày 31/8/2022 về tổ chức tuyên truyền hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11).

Theo đó, nội dung thực hiện là tiếp tục tuyên truyền, phổ biến mục đích ý nghĩa của Ngày pháp luật, các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua năm 2021 và năm 2022, các chính sách mới liên quan trực tiếp đến đoàn viên, CNVCLĐ, như: Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật cán bộ công chức, Viên chức… những vấn đề dư luận đoàn viên, CNVCLĐ và xã hội quan tâm cần định hướng như cải cách hành chính; lao động; đầu tư; phòng chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; phòng chống dịch bệnh; phòng chống tác hại của rượi bia; chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường…; Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” do tỉnh và các ngành Trung ương tổ chức.

Để thực hiện được các nội dung tuyên truyền hiệu quả, thiết thực, đáp ứng được yêu cầu theo từng nhóm đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ, Kế hoạch đã đa dạng các hình thức phổ biến, tuyên truyền để thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật một cách linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và có sức lan tỏa trong xã hội, như: tuyên truyền trên sóng Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Kạn; đăng tải các chuyên mục trên Báo Bắc Kạn, trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh, trên nhóm Zalo, facebook Lao động và Công đoàn Bắc Kạn; phát tờ gấp tuyên truyền; qua hồ sơ công việc, hòm thư công vụ hoặc lồng ghép tại các hội nghị cơ quan, đơn vị, sinh hoạt công đoàn, qua các cuộc thi tìm hiểu pháp; căng treo pano, băng zôn tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…; Tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, trang thông tin điện tử; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động tại doanh nghiệp; Tham gia kiểm tra, kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thăm nắm tình hình việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và kiến nghị người sử dụng lao động hoặc cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc theo đúng quy định.

Việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), là cơ sở định hướng để Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; các Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, thượng tôn pháp luật của mỗi đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.781
   Online: 31