Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 14/7/2022 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để Cuộc thi được tổ chức hiệu quả, thu hút cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động, hội viên trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi, hướng tới Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (09/11). Ngày 31/8/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Văn bản số 5786/CV-BTC về phát động Cuộc thi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, trên cơ sở Văn bản phát động Cuộc thi của Ban Tổ chức, đến nay các Sở, ngành, địa phương đã chỉ đạo, phát động Cuộc thi. Cụ thể:

1. Sở Y tế: Ban hành Văn bản số 2969/SYT-TTrS ngày 6/9/2022 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi trong đơn vị bằng hình thức phù hợp, đảm bảo tối thiểu 90% công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý tham dự Cuộc thi. Gắn nội dung tham gia Cuộc thi là một trong các nhiệm vụ được giao để đánh giá, xem xét thi đua khen thưởng cuối năm.

2. Liên đoàn lao động tỉnh: Ban hành Văn bản số 1292/LĐLĐ-TGNC ngày 8/9/2022, chỉ đạo Liên đoàn lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành; công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh; công đoàn cơ sở trực thuộc ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi đến toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị bằng hình thức phù hợp; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022.

3. Sở Công thương: Ban hành Văn bản số 1264/SCT-TTr ngày 8/9/2022, chỉ đạo các phòng, đơn vị phổ biến, tuyên truyền về Cuộc thi bằng hình thức phù hợp, vận động công chức, viên chức, người lạo động tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi đầy đủ.

4. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh: Ban hành Văn bản số           597/BQLDA-TCHC ngày 8/9/2022 chỉ đạo các phòng, chuyên môn triển khai Cuộc thi đến toàn thể viên chức, người lao động và đảm bảo 100% viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi.

5. Thanh Tra tỉnh: Ban hành Văn bản số 738/ TTr-VP ngày 13/9/2022 chỉ đạo Văn phòng và các phòng thuộc Thanh tra tỉnh vận động toàn thể cán bộ, công chức, người lao động hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

6. UBND huyện Ba Bể: Ban hành Văn bản số 3204/UBND-TP ngày 6/9/2022, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn huyện; các đơn vị trường học trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hưởng ứng tham gia Cuộc thi; khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản giao chỉ tiêu cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động tham gia Cuộc thi.

7. UBND huyện Na Rì: Ban hành Văn bản số 3086/UBND-TP ngày 7/9/2022, chỉ đạo các đơn vị, cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn triển khai rộng rãi Cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn, bản, tổ dân phố bằng các hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc thi, như: Tại các hội  nghị,  cuộc  họp  hoặc hình  thức  phù  hợp khác (nhất là  chỉ đạo tuyên truyền Cuộc  thi  trên hệ thống truyền thanh cơ sở) nhằm vận động, thu hút,  Nhân  dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi; chỉ đạo cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn, động viên, hỗ trợ Nhân dân  các  thao  tác  trên  phần  mền (theo hướng  dẫn  cách  thức  tham  gia  thi  bằng video tại địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn, mục Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến) để tham gia thi.

8. UBND huyện Chợ Mới: Ban hành Văn bản số 2032/UBND-TP ngày 8/9/2022. Theo đó, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản giao chỉ tiêu cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, người lao động tham gia Cuộc thi đảm bảo mỗi phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND  các  xã,  thị trấn;  Mỗi cơ quan, đơn vị, trường  học trên địa  bàn  có cán  bộ công  chức,  viên  chức,  lực lượng vũ trang nhân dân của cơ quan, đơn vị tham gia đạt tỷ lệ từ 85% trở lên; Trường  THPT Yên  Hân, THPT Chợ Mới, Trung tâm GDNN-GDTX huyện có tỷ lệ học sinh tham gia đạt từ 85% trở lên; Mỗi doanh  nghiệp, Hợp tác xã có người lao động tham gia đạt  tỷ lệ từ 50% trở lên; vận động được tối đa nhân dân trên địa bàn tham gia Cuộc thi./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.730
   Online: 30