Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 4793/QĐ-BCA-V19 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” (viết tắt là Đề án).

        Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã khẩn trương ban hành các văn bản, kế hoạch để triển khai các nội dung của Đề án đến lực lượng Công an cơ sở, qua đó góp phần củng cố, kiện toàn về tổ chức cán bộ; bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức, hoạt động của đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an tỉnh. Đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong Công an tỉnh phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền tiếp cận thông tin về pháp luật của công dân.

          Công an tỉnh đã cử hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ là Báo cáo viên pháp luật của Công an tỉnh tham gia các Hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn về nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do các Bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức. Qua đó, đội ngũ Báo cáo viên đã nâng cao được các kỹ năng, nghiệp vụ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong nội bộ lực lượng Công an tỉnh được duy trì thường xuyên

          Triển khai, phổ biến, quán triệt 1.347 văn bản quy phạm pháp luật đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong trong Công an tỉnh và Nhân dân. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an ninh mạng, phòng, chống xuất nhập cảnh và những hệ lụy, rủi ro khi xuất cảnh trái phép được 1.435 buổi, vận động 76.825 người dân ký cam kết không xuất cảnh trái phép; tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được 1.562 buổi với 52.652 người tham gia, in và phát 16.630 bản cam kết chấp hành các quy định của Luật giao thông đường bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, tác hại của ma túy được 1.228 buổi với 42.354 người tham gia...

Tờ rơi phòng chống xuất cảnh, nhập cảnh trái phép (mặt trước)

          Công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá, việc triển khai thực hiện Đề án được thực hiện hàng năm, thông qua nhiều hoạt động như: Lồng ghép trong các kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hương ước, quy ước hàng năm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc công tác tư pháp; đưa vào nội dung kiểm tra Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật; lồng ghép đánh giá trong hoạt động sơ kết, tổng kết công tác Đảng, nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng (trong đó có nội dung giáo dục pháp luật); lồng ghép trong hoạt động kiểm tra việc thực hiện các hoạt động thực thi nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương, qua đó đánh giá kết quả đạt được cũng như những điểm còn tồn tại, hạn chế, đưa ra phương hướng khắc phục, triển khai tốt hơn trong giai đoạn tới.

          Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án, công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Các hoạt động của Đề án về cơ bản được thực hiện tích cực, đạt kết quả cụ thể, nhất là hoạt động rà soát, củng cố, kiện toàn và các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu pháp luật cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện định kỳ, đều khắp. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công quản lý nhà nước về trật tự xã hội, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm bắt kịp thời để áp dụng, thi hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của người dân, từng bước phòng ngừa, kéo giảm vi phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.662
   Online: 42