Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 09/9/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-STP về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tư vấn pháp luật trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho người dân về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư, đất đai, hôn nhân - gia đình và hình sự; thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí về những vấn đề vướng mắc, khó khăn xảy ra trong đời sống hằng ngày của người dân trên địa bàn các đơn vị: thị trấn Đồng Tâm, xã Quảng Chu, xã Thanh Thịnh thuộc huyện Chợ Mới. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư, góp phần thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư trên địa bàn tỉnh và phát huy vai trò của luật sư trong tham gia tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho cộng đồng xã hội.

Theo Kế hoạch, dự kiến trong tháng 9, 10 năm 2022, Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tư vấn pháp luật miễn phí tại các đơn vị: thị trấn Đồng Tâm, xã Quảng Chu, xã Thanh Thịnh thuộc huyện Chợ Mới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.760
   Online: 42