Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 16/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ký ban hành Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực xây dựng đối với ông Hoàng Hải Bằng và bà Nông Thị Lam Luyến. Theo Quyết định:

Ông Hoàng Hải Bằng có lĩnh vực giám định đó là: Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật quy hoạch xây dựng, bao gồm: Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng trong các giai đoạn: Lập và quản lý quy hoạch; khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng.

Bà Nông Thị Lam Luyến có lĩnh vực giám định đó là: Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật hoạt động đầu tư xây dựng, bao gồm:

+ Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, trong các giai đoạn: Lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng công trình, nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, khai thác và bảo trì công trình xây dựng.

+  Giám định tư pháp về chất lượng xây dựng, bao gồm: Giám định chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, bộ phận công trình, công trình xây dựng; giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng, nguyên nhân hư hỏng công trình xây dựng.

+  Giám định tư pháp về chi phí xây dựng công trình, bao gồm: Giám định về tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng và các vấn đề khác có liên quan.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện cấp thẻ giám định viên tư pháp theo quy định của Luật Giám định tư pháp và Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định số 1745/QĐ-UBND xem file đính kèm dưới đây./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.784
   Online: 29