Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 21/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1773/KH-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn công nhận đối với 101 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, xứng đáng là cầu nối, góp phần đắc lực đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh từng bước có sự chuyển biến lớn về hiệu quả, chất lượng phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương với phương châm hướng về cơ sở, từ cơ sở và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Chi tiết Quyết định số 1773/QĐ-UBND xem File đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.109
   Online: 27