Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 28/9/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1822/QĐ -UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án “Phát triển nội lực cho những khởi đầu mới”do Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tài trợ

Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt tiếp nhận dự án với những nội dung như sau:

1. Tên dự án: Phát triển nội lực cho nhưng khởi đầu mơi.

2. Tên Bên cung cấp viện trợ: Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (CARE).

3. Tên cơ quan phê duyệt tiếp nhận viện trợ (cơ quan chủ quản): Uỷ ban
nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

4. Tên cơ quan tiếp nhận viện trợ (chủ khoản viện trợ): Hội Liên Hiệp Phụ
nữ tỉnh Bắc Kạn.

5. Địa điểm thực hiện: Xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

6. Thời gian thực hiện: Từ khi phê duyệt tiếp đến hết ngày 31/12/2022.

7. Mục tiêu của khoản viện trợ: Phát triển nội lực, năng lực tự giải quyết các
vấn đề về môi trường, thay đổi sinh kế truyền thống; tăng cường đối thoại, hợp tác ba bên giữa nhà đầu tư dự án năng lượng thủy điện, chính quyền và người dân để cùng giải quyết các vấn đề về môi trường, thay đổi sinh kế truyền thống, hương tới phát triển bền vững cho các bên liên quan tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

8. Các kết quả của khoản viện trợ:

- Kết quả 1: Thiết lập các cơ chế đối thoại - hợp tác để giải quyết vấn đề về
môi trường và biến đổi sinh kế truyền thống tại địa bàn thí điểm dự án.

- Kết quả 2: Xây dựng năng lực cho cộng đồng cư dân tại địa phương để chủ
động tìm hiểu, xác định mức độ và đề xuất phương án giải quyết vấn đề về môi
trường và biến đổi sinh kế truyền thống thông qua nghiên cứu viên cộng đồng.

- Kết quả 3: Trao quyền chủ động tìm hiểu vấn đề, xác định mức độ nghiêm
trọng, tìm ra phương án giải quyết vấn đề cho cộng đồng cư dân địa phương về
môi trường và biến đổi sinh kế truyền thống thông qua hoạt động tìm hiểu hiện
trạng do nghiên cứu viên cộng đồng thực hiện.

- Kết quả 4: Thực hành, thúc đẩy một cơ chế đối thoại và hợp tác giữa các bên liên quan để giải quyết hiệu quả các vấn đề mà cộng đồng địa phương đang gặp phải, trong đó tập trung vấn đề biến đổi môi trường sinh thái và sinh kế truyền thống.

- Kết quả 5: Thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan và hộ dân trong cộng
đồng thông qua triển khai kế hoạch chung; thực hiện các giải pháp giảm thiểu và
thích ứng tại cộng đồng.

- Kết quả 6: Thúc đẩy việc theo dõi, giám sát cộng đồng do nghiên cứu viên
cộng đồng thực hiện; theo dõi, giám sát hoạt động hợp tác, kết quả thực hiện, tác
động của giải pháp giảm thiểu và thích ứng trong thời gian thí điểm dự án.

9. Tổng vốn dự án: 331.405.574 VNĐ tương đương 14.440 USD.
(Theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời
điểm xây dựng Văn kiện dự án: 1 USD= 22.950 VNĐ).

Trong đó: Vốn viện trợ không hoàn lại: 331.405.574 VNĐ tương đương
14.440 USD; vốn đối ứng: Không.

10. Cơ chế tài chính: Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

11. Phương thức quản lý thực hiện: Thành lập Ban quản lý riêng cho dự án.

UBND tỉnh giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dự án theo đúng cam kết của nhà tài trợ và các quy định của pháp luật có liên quan; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Chi tiết Quyết định số 1822/QĐ-UBND xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.003
   Online: 32