Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 12/12/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội

 Thông tư này áp dụng đối với viên chức chuyên ngành công tác xã hội làm việc trong các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Các chức danh và mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội gồm: (1) Công tác xã hội viên chính (mã số V.09.04.01); (2) Công tác xã hội viên (mã số V.09.04.02); (3) Nhân viên công tác xã hội (mã số V.09.04.03).

Thông tư cũng quy định viên chức chuyên ngành công tác xã hội phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định cụ thể của từng chức danh nghề nghiệp và các tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành công tác xã hội như sau:  (1) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; (2) Đặt lợi ích của đối tượng là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ lợi ích lâu dài và liên tục cho đối tượng; tôn trọng đời tư, quyền tự quyết và quyền bảo mật của đối tượng; khuyến khích, hỗ trợ đối tượng thực hiện những mục tiêu phù hợp; (3) Không lợi dụng mối quan hệ nghề nghiệp để vụ lợi cá nhân ảnh hưởng đến công tác trợ giúp đối tượng; (4) Tôn trọng, cởi mở, đoàn kết, đồng cảm và chia sẻ với các đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp; (5) Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của ngưởi viên chức trong hoạt động nghề nghiệp; (6) Thường xuyên học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác xã hội.

Thông tư là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức chuyên ngành công tác xã hội. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2023 và bãi bỏ Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.089
   Online: 29