Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 31/01/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, đối với nội dung chi tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước, Thông tư số 06/2023/TT-BTC bổ sung thêm “các chi phí phát sinh trong trường hợp đào tạo, bồi dưỡng thông qua hình thức trực tuyến từ xa”, cụ thể:

- Chi mua sắm, thuê thiết bị, phần mềm và các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng thông qua hình thức trực tuyến từ xa (bao gồm:

+ Phần mềm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến;

+ Bài giảng, phần mềm mô phỏng, thiết bị phục vụ giảng dạy trực tuyến từ xa;

+ Chi phí đường truyền và các chi phí công nghệ thông tin khác);

- Chi số hóa tài liệu và các chi phí khác phục vụ trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng thông qua hình thức trực tuyến từ xa.

Thông tư số 06/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/3/2023.

Chi tiết xem tại File đính kèm.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 419.923
   Online: 15