Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sáng 16/2/2023, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Điểm cầu Bắc Kạn được kết nối tại Phòng họp trực tuyến trụ sở Cục Thi hành án dân sự, Bà Hà Thị Đào - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan cùng tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp báo cáo: Về cơ bản Nghị định số 99/2022 vẫn giữ một số nội dung của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, đồng thời bổ sung một số nội dung mới để phù hợp với Bộ luật Dân sự năm 2015 và Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Nghị định gồm 5 chương và 58 điều; trong đó bổ sung mới 12 điều, bãi bỏ 9 điều, kế thừa theo hướng sửa đổi nội dung và kỹ thuật văn bản của 61 điều; bổ sung Phụ lục về các biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm.

  z4115950769105_d5f17ceeec425d6e25e75b143ac5dc93.jpg

 
   

                                   Bà Hà Thị Đào - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ trì điểm cầu Bắc Kạn

Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành chức năng và các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời bám sát các nội dung, phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị định; kịp thời phản ánh những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để tiếp tục tập huấn, đào tạo./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 512.620
   Online: 79