Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 01 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Cụ thể có một số điểm đáng lưu ý sau:

Nghị định quy định lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định tại Điều 6 của Luật Tài nguyên nước, bao gồm: đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đại diện đơn vị quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước chịu ảnh hưởng của việc khai thác, sử dụng nước của dự án và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị định nêu rõ quy định về điều kiện cấp Giấy phép tài nguyên nước. Tổ chức, cá nhân muốn được cấp Giấy phép tài nguyên nước phải hoàn thành việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Ngoài ra, Nghị định quy định về thời hạn của Giấy phép tài nguyên nước; các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phải đăng ký, không phải có giấy phép; các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký, phải có giấy phép và các nội dung khác có liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2023. Bãi bỏ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Chi tiết Nghị định số 02/2023/NĐ-CP xem file đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 512.527
   Online: 39