Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước (sau đây viết tắt là BMNN) tại các sở, ngành, địa phương trên toàn tỉnh. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các cấp trong bảo vệ BMNN, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN, góp phần tích cực trong đảm bảo An ninh quốc gia, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, ngày 15/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo vệ BMNN; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động thu thập BMNN và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN; đảm bảo các điều kiện, cơ sở, vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị mình.

Để triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để các cơ quan, đơn, vị địa phương thực hiện, đó là:

(1) Công tác tuyên truyền, tập huấn.

(2) Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước; rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các danh mục BMNN.

(3) Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

(4) Công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

(5) Công tác kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, phòng ngừa lộ, mất BMNN, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

(6) Trang bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

(7) Thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Chi tiết Kế hoạch số 84/KH-UBND xem File đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 512.361
   Online: 59