Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm trang bị cho các cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, trong 02 ngày 27 và 29/3/2023, Sở Tư pháp đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, triển khai, quán triệt thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021-2025. Đồng chí Hoàng Thu Chung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có 224 đại biểu đại diện cho Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được phân công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên của Sở Tư pháp đã giới thiệu về một số nội dung chính của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số và quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung về trợ giúp lý theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ngoài ra, Hội nghị cũng đã được giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, đồng thời, trao đổi, thảo luận các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình ở cơ sở.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

              Bà Hoàng Thu Chung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

Thông qua Hội nghị, các cán bộ thực hiện Chương trình các cấp, nhất là cấp xã, phường, thị trấn đã nhận thức đầy đủ hơn về chủ trương, quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hiểu rõ và nắm chắc hơn quy trình, đối tượng, phạm vi và cách thức tổ chức triển khai thực hiện một số dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời tại Hội nghị, Sở Tư pháp đã tiếp thu, ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình ở cơ sở để báo cáo tham mưu cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Hoàng Thu Chung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh đây là những kiến thức cơ bản hết sức quan trọng, giúp cho mỗi các cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giúp cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên cơ sở đó vận dụng và phát huy, từng bước nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.032
   Online: 33