Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 09/10, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở (viết tắt là Thông tư số 56/2023/TT-BTC). Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Bắc Kạn có gần 30 đại biểu dự, gồm lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở, công chức tham mưu triển khai công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; đại diện lãnh đạo, chuyên viên của Sở Tài chính trực tiếp theo dõi công tác tư pháp; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ban chuyên môn có liên quan trong triển khai công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở; đại diện các phòng Tư pháp các huyện, thành phố và đại diện công chức Tư pháp - Hộ tịch tại địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính khái quát nội dung chính của Thông tư 56/2023/TT-BTC như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguồn kinh phí thực hiện; nội dung chi, mức chi; việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toàn kinh phí; tổ chức thực hiện…

Hội nghị kịp thời triển khai thực hiện Thông tư 56/2023/TT-BTC, đồng thời tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương trao đổi, thảo luận, thống nhất cách thức tổ chức thực hiện việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Hoàng Thu Chung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

 
 

                          Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

Theo đó, Thông tư 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở và được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Đối với các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện theo quy định tại văn bản hướng dẫn đó; trường hợp không có quy định riêng thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Thông tư 56/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung những nội dung chi, mức chi để phù hợp và đáp ứng yêu cầu triển khai các công tác này trong tình hình mới.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/10/2023.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.020
   Online: 33