Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác thông tin cơ sở thực hiện Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

( Cập nhật ngày: 05/07/2024 )

Trong 02  ngày 11 và 12/6/2024, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác thông tin cơ sở thực hiện Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.

Tham gia tập huấn có hơn 500 đại biểu đến từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị của huyện; Trưởng các ngành, đoàn thể, UB MTTQ, công chức văn hóa xã hội phụ trách thông tin truyền thông; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ nhân dân các xã, thị trấn.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được truyền đạt những nội dung: Kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin, truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền cho người làm công tác thông tin ở cơ sở; Giới thiệu một số văn bản, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác giảm nghèo; công tác thông tin cơ sở.

Thông qua tập huấn nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng thời, nâng cao năng lực, kỹ năng truyền thông cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp; tăng cường giám sát của các tổ chức, cá nhân, người dân về công tác truyền thông. Cùng với đó tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của nhân dân./.

Tác giả: Ngọc Chiêm – Phòng Tư pháp huyện Na Rì


TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC